НАШАТА МИСИЯ

Изграждане на цялостно здрав и балансиран живот чрез саморазвитие, взаимопомощ, хармонично образование и връзка с природата.

Новини

Вдъхновение

Какво нещо е Бог? Бог е онова същество, което иска да индивидуализира човешката личност, да създаде една личност с такъв характер, който да има дух в себе си, да разсъждава правилно, да има душа в себе си, любвеобилна, че да могат всички Божествени сили, които излизат от душата, да бъдат за благото на цялото. Умът на тази личност да бъде проводник на Божията светлина, сърцето да бъде проводник на всички добродетели, а волята му да бъде проводник и изпълнител на всички блага, които сега притежава.

Петър Дънов