НАШАТА МИСИЯ

Изграждане на цялостно здрав и балансиран живот чрез саморазвитие, взаимопомощ, хармонично образование и връзка с природата.

Новини

Вдъхновение

Еволюцията преминава отвъд това, което е било преди, но тъй като тя задължително трябва да приеме това, което е било преди, то самата нейна природа се състои в това да се издига и включва, и поради това тя има присъща насоченост, таен импулс, към увеличаване на дълбочината, увеличаване на вътрешната ценност, увеличаване на съзнателността. За да е възможно изобщо еволюционно движение, то непременно трябва да се движи в тези посоки – не съществува никаква друга посока, в която тя да се движи.

Кен Уилбър