Въпроси и отговори

Ние от фондация Интегра:

  • Развиваме Отворено-прагматичната версия на Интегралния подход
  • Осъществяваме научно-приложни изследвания на актуална тематика
  • Провеждаме обучителни курсове, стажове и консултации
  • Предоставяме експертно подбрани информационни материали
  • Издаваме и препоръчваме специализирана литература

Повече вижте ТУК

Интегра предлага по-ясен модел за разбиране на света и себе си. Въз основа на това – по-добри перспективи за развитие в здравето ни, призвание, взаимоотношенията с околните, материалнaта ни реализация и отношение към живата Природа.

Осигурява благоприятна среда от съмишленици и сътрудници за взаимно разбиране и подкрепа.
Визията на Интегра е свързана с досегашните ни желания, умения и нагласи, но съвсем не се изчерпва с тях. Предлагаме по-функционален поглед към тях и ги надграждаме.

Интегралният подход изяснява различните аспекти на живота и ги обединява в една стройна система за разбиране на света и себе си.
Въз основа на това той предлага оптимални инструменти за хармонично развитие на човека, обществото и околната среда.

Това е всъщност древен подход. Стараем се да подберем най-адекватната на реалността карта, най-комплексните методи за развитие на човека и обществото. Използваме както редица утвърдени имена от миналото, така и някои по-съвременни източници. Придържаме се към руслото на вдъхновители, които насърчават вграждането на интегралния подход за естественото хармонизиране на човешкия живот в унисон с природните процеси.
Като имаме предвид интегралните критерии, ние използваме най-широк кръг от източници от древността до днес. Разглеждаме и включваме направления от педагогиката, природната медицина и опазването на околната среда.

Базираме се на консултация със специалисти в конкретни области, чието експертно мнение се основава на богат професионален опит. Стремим се към отсяване на информацията чрез позоваване на техните дългогодишни експертизи. Провеждаме и собствени проучвания и експерименти. Също така предлагаме общи ориентири за откриване на достоверна информация. Насърчаваме дигиталната хигиена на информационната култура чрез изградени критерии за истинност.

Богата онлайн енциклопедия и експертно селектирани полезни препратки към изотчници за допълнително информиране може да откриете ТУК
В процес на подготвока е и нашата физическа интегрална библиотека.

Стремим се към постигане на оптимално съотношение между получаване на знания, формиране на умения и нагласи. В електронните и печатните източници, които препоръчваме, може да се почерпи достоверна информация. В същото време предлагаме и указания за практическото й приложение в съвременния живот, който водим. Акцентираме върху прилагане на интегралната теория в ежедневието на всеки от нас. Ползите, които могат да извлекат хората за себе си, зависят от техните лични стремежи и възможности.

Чрез онлайн обучението може да се постигне богата обща осведоменост и навлизане в дълбочина в теорията на Интегралния подход. Благодарение на това, че нашата версия е отворено-прагматична ние включваме в обученията и стажове с особена важност. Те се осъществяват в подходяща среда, в която имаме възможността пълноценно да практикуваме наученото по време на курсовете.

Практиките ни са приложими за хора от различни възрасти, респективно за цялото семейство. Възможността за участие на деца в нашите обучения и стажове подлежи на допълнително обсъждане спрямо кокретното мероприятие.

Интегра е независима от политически формации организация. Вярваме, че чрез развитие на интегралните ценности и достъп до общонаучни знания, всеки може свободно да направи своята преценка относно политическите си възгледи и поведение.

Духовността е сфера в развитието на човечеството, на която също обръщаме необходимото внимание в обученията. Според нас тя е свързана най-вече с хармонично вътрешно развитие и адекватно социално поведение. В принципите на Интегра е заложена толерантност към различните светогледи, духовни традиции и вероизповедания. При наличие на ответна толерантност светогледните ни различия не биха попречили за реализирането на съвместни проекти.

Фондация Интегра е независима организация и разчита на самоиздръжка чрез развиване на своята издателска и научно-приложна дейност, както и чрез провеждане на специализирани обучения и стажове в интегрална среда. Основен принцип е финансирането да не определя посоката на развитие на Проекта и да не оказва влияние върху базовите идеи на фондацията и нейното съществуване и функциониране.

Ние разглеждаме участието в следните области – да живеем, да надграждаме (да развиваме Проекта) и да преподаваме Интегралния подход.

Основни знания и умения човек може да получи дори от нашите сайтове и книги, по-голяма яснота и важни детайли може да добие, ако участва в нашите обучения.
Работата по развиване на Интегралния проект е отворена за хора със съответни желания и компетентности, с които осъществяваме различна степен на сътрудничество.

Преподавателите от своя страна се нуждаят от предварителни специализирани обучения. Проектът е отворен за сътрудничество и партньорство с други подобни проекти, с които споделяме едни и същи ценности и мотиви за развитие.