Д-р Димитър Пашкулев

Д-р Димитър Пашкулев е роден в гр. Брацигово, но израства предимно във Велинград. Още в ранна възраст у него се проявяват интереси в разнообразни области като природни науки, психология, поезия, шахмат.
Завършва медицина в гр. Пловдив, а професионалния си път развива в София през периода 1989-2016 г., където практикува фитотерапия, диетология и комплексно природолечение. Междувременно работи и в широк медицински профил – обща медицина, вътрешни болести, прилагане на есенции и минерали, техники за саморегулиране и пр.
Паралелно подпомага със свои авторски трудове прохождането на първите периодични издания по природна и комплексна медицина като „Лечител, „Дар“, „Вестник-Книга“ и др.
След този период все повече задълбочава практиката си в разработването на цялостни здравни програми, включително в качеството си на главен лекар и специалист по природна медицина в Лечебен център Vita Rama.
Провежда множество обучения в Интегралния подход, развивайки авторска система от есенциални знания, умения и нагласи. Тя се превръща в т.нар. Отворено-прагматична версия на Интегралния подход, на основите на която днес стъпва обучителната дейност на Фондация Интегра.
Д-р Пашкулев провежда основополагащи обучения в Интегрално еко селище „Дом Вегетариум“, участвайки активно в развитието на проекта за пълноценен живот сред природата и живот в общност.
През годините консултира успешно редица компании за производство на природни продукти за вътрешна и външна употреба (със свои авторски, както и със съвместно изготвени рецептури), някои от които намират ключово приложение в световен мащаб.
Има издадени над 20 собствени книги на теми като медицина, психология, педагогика и поезия, както и участие (като съавтор, редактор и рецензент) в десетки други издания на „Кибеа“, „Изток-Запад“ и „Хомо Футурус“.

„Обичам природата, туризма и градинарството, различните изкуства (и главно терапевтичните им и педагогически приложения). Макар и полуосъзнато, от интегрален подход се интересувам още от юношеска възраст, като с течение на времето това се изясняваше и превръщаше в обобщаващо житейско призвание. Участвал съм в по-ранни проекти в тази посока, включително проект „МИР“ (2003-2007 г.) и съм завършил (през 2012-2013 г.) обучение по интегрален коучинг с водещ Бенце Ганти (пряк ученик на Кен Уилбър). От пролетта на 2020 г. инициирах проекта „Интегра“, в който за пръв път се стиковахме с ориентирани в тематиката сътрудници, включително специалисти, които могат да доразвият наличните разработки и да ги превърнат в ефективни обучаващи опции.

Моят девиз e: Добре е да знаем повече истини, но действително важното е да заживеем по-истински!“

Личен сайт: www.dpashkulev.info