Плама Христова

Плама е родена и израства в гр. София, където завършва своята магистратура по Клинична и консултативна психология. Също така е магистър по Социална психология; Съдебни психологически експертизи, с втора специалност Съдебни криминалистически експертизи.
След това защитава докторска степен по Психология на дейността – организационна психология.
Тя е и дипломиран психодрама терапевт към ИПП „Хирон“, който е част от международната федерация FEPTO.
До момента Плама развива своя професионален път като психотерапевт на частна практика и университетски преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.
Автор и съавтор е на над 50 научни статии и глави от сборници на английски и български език в областта на психологията.
В свободното си време тя обича да чете книги и да се разхожда сред природата. Сред интересите й са спортът и недогматизираната духовност.

„Интегралният подход ми помага да се развивам като здрава и балансирана личност.
Мечтая си за свят, в който хората се обичат и си помагат повече. Стремя се всеки ден да оставям нещо добро след себе си.“

Личен сайт: http://www.e-psy.bg/